Doel van de stichting is om bewoners met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Ouders hebben zich hiertoe verenigd en een woonvorm opgezet waarin goed wonen en zorg gecombineerd zijn. Sinds 2010 wonen tien (jong)volwassenen in hun eigen prachtige appartement in het centrum van Best.