Alle ouders/verwanten van bewoners vormen samen het algemeen bestuur van Wooninitiatief Best. Een afvaardiging hiervan vormt het Dagelijks Bestuur.

  • Mw. Tjits Roselaar (voorzitter)
  • Dhr. Henk van de Ven (secretaris)
  • Dhr. Wim Swinkels (penningmeester
  • Dhr. Jo Spanjers (lid)

De taken van het Dagelijks Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting. Alle bestuursleden bieden hun diensten conform de statuten onbezoldigd aan.