Goede kwaliteit van zorg is alleen mogelijk als er goede samenwerking is tussen de bewoner, zijn/haar ouders en het begeleidingsteam: de ‘driehoek’. Een goede relatie tussen de ouders en begeleiders is van groot belang voor het welzijn van de bewoners.  Duidelijke communicatie over wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden geeft de bewoner houvast. Ouders én begeleiders investeren in het goed laten functioneren van de ‘driehoek’.