Gezamenlijk én individueel

Het begeleidingsteam van Stichting Wooninitiatief Best zorgt voor dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maakt om hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun opleiding, werk of dagbesteding. Eenmaal thuis verzorgen ze zelf hun avondeten of sluiten ze zich aan bij de gezamenlijke maaltijd. Elke bewoner kiest zijn eigen weg tussen groepsdeelname en individuele zelfredzaamheid

Dagelijks zijn er voor en na het avondeten ontmoetingsmomenten in de gezamenlijke ruimte. Als ze dat willen, kunnen de bewoners samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen.

Integratie in Best

Het is een bewuste keuze geweest om het Wooninitiatief op een centrale plek in Best te vestigen. Zo staan de bewoners midden in de wijk en midden in de samenleving. Waar mogelijk doen bewoners mee aan activiteiten in het dorp. Enkele bewoners hebben hun werk in het dorp of zijn lid van een sportvereniging in Best.