Het Wooninitiatief Best is opgezet als een kleinschalig ouderinitiatief waarbij de regie ligt bij de ouders. In de opzet staan betrokkenheid van ouders en verwanten voorop. De manier waarop Wooninitiatief Best georganiseerd kan worden, is te danken aan de vanzelfsprekende solidariteit met elkaar. Naast het geven van aandacht aan het eigen kind staat ouderparticipatie hoog in het vaandel. Van de ouders wordt verwacht dat zij ook in daden het wooninitiatief ondersteunen en bereid zijn om zorg en inzet voor het collectief te tonen. 

Door goede samenwerking tussen ouders en professionele begeleiders krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart.