Stichting Wooninitiatief Best

“De stichting regelt de zakelijke belangen van het wooninitiatief voor zorg en wonen. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf personen die zijn benoemd door het bestuur. Momenteel zijn dit allen ouders/wettelijk vertegenwoordigers van een bewoner.

Het wooninitiatief is aangesloten bij het RPSW, een belangenvereniging van kleinschalige ouderinitiatieven in en rond Noord-Brabant en is lid van de LVOI (Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven), een belangenvereniging voor alle ouderinitiatieven in Nederland.

Bewonersoverleg

Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen alle bewoners met als doel om gezamenlijk afstemming te vinden over zaken die alle bewoners aangaan. Bewoners, bestuur en begeleiding kunnen bespreekpunten aanleveren voor dit overleg, Van alle bewoners wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij de bewonersvergaderingen. Bij de vergaderingen is een teamlid aanwezig en een vaste ouder/verwant als afgevaardigde van het bestuur.