We zijn er als Stichting trots op dat we een goed draaiend wooninitiatief tot stand hebben weten te brengen waar bewoners het naar hun zin hebben en gelukkig zijn, waar de sfeer goed is, en waar de begeleiders met plezier werken. We proberen een huiselijke sfeer te realiseren, met oog voor elkaar, met desgewenst gezamenlijke maaltijden, activiteiten en sport. Dit is belangrijk voor het sociaal functioneren van de bewoners als groep. Om het gezamenlijk wonen in een prettige sfeer in goede banen te leiden zijn er omgangsregels vastgesteld waar de bewoners zich aan moeten houden.