Heterogene groep

De bewonersgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen de 21 en 47 jaar. We streven naar een goede verdeling man/vrouw. Persoonlijke kenmerken, hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag van de bewoners lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep is uitstekend: onze bewoners kunnen het goed met elkaar vinden.

Voorwaarden

Voor toekomstige bewoners is een aantal eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan. Zo moet een aspirant-bewoner een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben en beschikken over een persoonsgebonden budget (pgb). Ook is het nodig dat elke bewoner een eigen inkomen heeft en een vorm van dagbesteding, en dat hij/zij past binnen de bewonersgroep.