De bewoners hebben allemaal een indicatie voor zorg- en dienstverlening en agogische begeleiding. De bewoners hebben een 24-uursindicatie. De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van de zorgaanbieder Amarant. Zij bieden geplande en ongeplande zorg als ook individuele én collectieve begeleiding.

In de uitvoering van de zorg en begeleiding staat de kwaliteit van leven van de individuele bewoners centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding biedt dus maatwerk voor elke bewoner. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, het meedoen in de maatschappij, het recht op privacy en het voeren van eigen regie. De begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Er wordt rekening gehouden met mogelijke zelfonderschatting of zelfoverschatting van de bewoners. De begeleiding haalt onze bewoners graag uit de ‘comfortzone’ en daagt uit tot het aangaan van nieuwe contacten, activiteiten of het leren en behouden van (nieuwe) vaardigheden. Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’: elkaar verder helpen. Sociale interactie is niet alleen gericht op de eigen bewonersgroep, maar ook op het dorp Best. 

Elke bewoner heeft een coördinerend begeleider. De individuele zorg is gebaseerd op een individueel plan dat periodiek, in de zorgdriehoek, met de bewoner en zijn of haar ouders/verwanten wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft.