Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunnen bewoners van het wooninitiatief terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris voor klachten en geschillen die ze niet met bij de begeleiding of hun ouders kunnen of willen bespreken. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon die niet direct betrokken is bij het wooninitiatief en die kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. Onze bewoners kunnen hiervoor terecht bij MEE Zuidoost Brabant.