De Stichting Wooninitiatief Best maakt deel uit van de Coöperatie van Wooninitiatieven SELF. Uitgangspunten van de coöperatie zijn:

  • De Coöperatie bestaat uit wooninitiatieven die zich richten op de zorg ten behoeve van kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking of vorm van autisme.
  • Een bij de Coöperatie aangesloten initiatief is een collectief van cliënten en/of verwanten met een zorgvraag. Het collectief heeft altijd een bestuur, dat de belangen vertegenwoordigt.
  • Elk initiatief heeft een (eigen) visie op zorg- en dienstverlening.
  • Er is sprake van gescheiden financiering voor wonen en zorg (WLZ of WMO).
  • Elke initiatief is financieel zelfstandig, dat wil zeggen dat er geen sprake is van financiële solidariteit tussen initiatieven onderling. 

Samen met de andere aangesloten wooninitiatieven behartigen we onze belangen richting o.a. de zorgaanbieder, maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring met wooninitiatieven en stimuleren we uitwisseling van kennis en ervaring tussen de zorg- en begeleidingsteams die werkzaam zijn op de wooninitiatieven.