Het doel van de Stichting Wooninitiatief Best is om de groep bewoners professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschutte woonomgeving. Dit alles onder regie van de ouders. Personen met ernstige gedragsproblematiek horen niet tot de doelgroep. Het wooninitiatief streeft na dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Wezenlijk zijn daarbij de volgende kenmerken:

  • diversiteit van de groep bewoners;
  • regie van de ouders/verwanten;  
  • professionele zorg-op-maat in nabijheid;
  • netwerkzorg: samenwerken in de zorgdriehoek van bewoner, ouders/verwanten en zorgprofessional;
  • beschermde woonomgeving;
  • zo normaal mogelijk leven;
  • midden in de samenleving;
  • met optimale ontplooiingsmogelijkheden.